Algemene voorwaarden praktijk Zachte kracht

Tijdens de eerste afspraak voor massagetherapie wordt altijd een intakegesprek met de cliënt gehouden en een intakeformulier ingevuld. Het formulier omvat onder meer persoonlijke- en medische informatie.

De cliënt draagt zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie die voor of tijdens de behandeling gegeven wordt. De massagetherapeut is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zoals over lichamelijke en/of geestelijke ziekten/aandoeningen of medicijngebruik. De gegeven informatie kan van belang zijn om de behandeling op een verantwoorde en veilige wijze uit te kunnen voeren.

De massagetherapeut is niet aansprakelijk voor schade/complicaties ten tijde van een behandeling of voortkomend uit bijwerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.

De massagetherapeut mag de behandeling weigeren of stoppen wanneer er twijfel bestaat of behandeling verstandig is in combinatie met de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de cliënt, al dan niet op basis van contra-indicaties.

De door de massagetherapeut gegeven behandelingen zijn geen medische behandelingen en er worden geen diagnoses gesteld over mogelijke ziekten en/of aandoeningen.

De massagetherapeut is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen en ongevallen in en rondom de praktijk/het gebouw.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden afgezegd of verzet. Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of niet worden nagekomen, worden voor de helft van het tarief in rekening gebracht.

De cliënt betaalt direct na afronding van een behandeling aan de massagetherapeut. Mocht dit niet lukken, dan moet de betaling binnen 7 dagen worden voldaan. De betaling gaat via een betaalverzoek (of overschrijving) of contant (gepast).

Na afronding van een behandeling massagetherapie stuurt de massagetherapeut per e-mail de nota naar de cliënt, zodat de cliënt de factuur kan indienen bij de zorgverzekeraar (mits de cliënt aanvullend is verzekerd en een deel van de behandeling wordt vergoed).

Iedereen die gebruik maakt van de behandelingen bij praktijk Zachte kracht verklaart daarmee akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met je te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG.

Stel hier je vraag >
1
Hallo, leuk dat je interesse hebt.